Retour à l'accueil

Les Plaques d'Identité allemandes
1869-1918

filtrer par ou bien entrez un mot clé et validez
1e Régiment d'affectation 2e Régiment d'affectation Nom du Soldat Type de plaque
1 Bay Fuss AR 380 Fuss Art BattLermer1915
1 Bay JR aucunStein1915
1 Bay Ldw JR aucunanonyme1878
1 EMGK XIV 113 JRLang1915
1 G BEB aucunanonyme1878
1 G FAR aucunWulfmeyer1916
1 Garde Gren R aucunGalle1916
1 Garde Gren R aucunBechert1916
1 GR aucunVops1878
1 GR aucunSchneider1916
1 Gren R 1 RJRHaase1915
1 Gren R 1 RJRBecker1915
1 GRzF 1 GRzF, 1 MGKKreutzfeld1915
1 GRzF aucunSchumacher1916
1 GRzF 1 GJD, FRDRösener1915
1 GRzF 1 GRzFSchmihske1916
1 GRzF 1 GRzFRolbiecki1915
1 GRzF 1 GRzFSchoof1915
1 GRzF 1 GRzFMuche1915
1 GRzF 1 GRzFThiem1915
1 GRzF aucunPlaque vierge1916
1 GRzF aucunRosendahl1915
1 GRzF aucunFaller1915
1 GRzF aucunRoeben1916
1 GRzF aucunGiele1915
1 GRzF (1 MGK) aucunFinner1915
1 GRzF (3 MGK) aucunGebhardt1916
1 Ldst Batl Stolp 346 JRRebhein1916
1 Ldw Pio Kp aucunKusz1916
1 LJR 1 RJRJahnke / Könecke1915
1 Luft Batl 39 BallonzugPott1916
1 Nachr Ers Abt aucunHeini1916
1 Pi Ers Batl aucunPöhl1915
10 Bay JR aucunSchuster1916
10 Bay JR aucunanonyme1878
10 Bay JR aucunanonyme1878
10 Bay Res FAR aucunanonyme1878
10 Bay Res FAR aucunanonyme1878
10 LJR 19 Arm BatlSilz1915
10 LJR aucunSchneider1917
100 Gr R / MGK aucunHeimrath1916
1002 Feld Art Abt aucunNicolai1916
101 Gren R aucunLucknen1915
102 LJR 472 JRRödel1916
102 RJR aucunMörl1915
103 RJR 621 JR / 388 LJRBörner1915
105 JR aucunanonyme1878
105 JR aucunDiery1916
106 LJR 245 RJRKressler1915
107 FAR aucunanonyme1878
108 FAR aucunDuyster1915
109 LGR aucunEdelmann1916
109 LGR aucunKritter1915
109 RJR aucunanonyme1878
11 ? JR aucunRetter1878
11 Gren Rgt aucunMunder1916
11 Jäg Batl aucunanonyme1878
11 Jäg Ers Batl aucunCramer1916
110 Gr R / MGK aucunSchell1915
110 Gren R 111 RJRSteiert1915
110 Gren R aucunWolf1915
110 Gren R / MWB 15 aucunGötzelmann1916
110 LJR aucunanonyme1878
110 RJR aucunHatz1915
111 RJR aucunanonyme1878
111 RJR Ers 2. S.K. aucunMartin1915
112 JR aucunanonyme1878
113 JR aucunBlattmann1915
114 JR aucunanonyme1878
117 JR aucunMöller1915
118 LJR MGK aucunMaleton1878
119 Gren R aucunMüller1878
119 JR aucunGebrung ?1915
12 Bay FAR aucunDiem1916
12 Bay JR aucunSchwarz1878
12 Gren R 370 JRFreemann1915
12 Hus Rgt aucunWetzel1915
12 Pi Batl 346 M W KPech1916
12 Ulan Rgt aucunZimmermann1915
120 LJR aucunWagner1915
120 LJR aucunanonyme1878
120 LJR aucunPlaque vierge1878
123 LJR aucun?rnen1916
123 LJR aucunanonyme1878
124 JR aucunanonyme1878
127 JR 476 JR?1916
13 Bay JR aucunLang1916
13 FAR aucunFleck1916
13 FAR aucunSchabel (Leutnant)1878
13 Hus R aucunSchmidt1916
13 Hus R aucunEckelmann1916
13 Jag R z Pf aucunGarstens1916
13 JR 92 Arm BatlGreber1916
13 JR aucunNeumann1915
13 LJR aucunanonyme1878
13 Pi B 307 MWKElsässer1915
13 Pi Batl aucunEnglert1915
130 JR 135 JRZilinski1915
130 JR aucunanonyme1878
130 RJR aucunanonyme1878
131 JR 144 JRBredenbeck1915
1332 L Mun Kol aucunAltenkirch1916
134 JR 105 JRTirpmann1915
134 JR 134 JRMeinel1916
135 JR aucunanonyme1878
135 JR aucunMüller1915
135 JR aucunanonyme1878
135 JR aucunLewaudowski1915
135 JR aucunanonyme1878
135 JR aucunDudtkowski1916
138 JR 87 JRKlein1916
138 JR aucun-
14 bay JR aucunHirschmann1915
14 FAR 826 L. Mun. Kol.Jossten1916
14 Fuss AR aucunSeith1915
14 Fuss AR aucunLiber1916
14 JR aucunSchulz1915
140 Arm Batl aucunLucht1915
140 Arm Batl aucunDavid1915
142 JR aucunPlaque vierge1878
142 JR aucunanonyme1878
145 JR aucunIhlenfeld (?)1915
145 JR aucunMuckel1915
145 JR aucunanonyme1878
145 JR 477 JRWeber1915
145 JR aucunRest1916
148 JR 148 JRDörnchen1916
149 Arm Batl aucunKanne1916
149 JR aucunWarstadt1915
15 Bay RJR aucunHuber1916
15 Bay RJR aucunanonyme1878
15 Bay RJR aucunanonyme1878
15 Bay RJR aucunanonyme1878
15 FAR aucunanonyme1878
15 FAR aucunanonyme1878
15 JR aucunSusemichel1916
15 Ldst Batl Torgau aucunanonyme1916
15 LJR 382 LJRWeihs1915
15 Pi Batl 309 M W KRipperger1915
15 Pi Batl aucunanonyme1878
15 RJR aucunanonyme1878
15 RJR 16 RJRKonopatzki1916
150 JR aucunWeiss1916
151 JR aucunPaulini1916
153 LJR aucunCuthoff1916
153 LJR 26 LJRKabath1915
155 JR aucunanonyme1878
155 JR aucunanonyme1878
156 JR / 2 MGK aucunBecker1915
158 JR aucunEgerland1915
158 JR aucunLeuscher1878
159 JR 13 JRHamel1915
159 JR aucunKühn1915
16 Bay Res JR aucunanonyme1878
16 Ers Pio Btl aucunPiller1915
16 Fuss AR aucunWeissenborn1916
16 Fuss AR 16 Fuss Res ARTuellgraf1916
16 MW Ers B aucunWiebking1916
16 Pi Batl aucunTraltmann ?1878
16 Pi Batl 34 M W KMalz1915
16 Pi batl, 34 MWK aucunMemmert1915
16 RJR aucunanonyme1878
16 Train Abt aucunanonyme1878
16 Ulan Reg aucunSonntag1916
160 Art Mun Col aucunanonyme1878
160 JR aucunBritzke (?)1916
161 JR 25 LJRSchmitz1915
164 JR aucunScharnhorst1878
166 Arm Batl aucunStadler1916
166 Arm Batl aucunKoebel1916
166 Württ Art Mun Kol aucunanonyme1878
168 JR aucunFengisch1916
17 Bay JR aucunKöhler1916
17 FAR aucunBrockmeier1916
17 FAR aucunanonyme1878
17 JR 53 RJRKrauss1915
17 Pi Batl aucunFronzak1915
17 Tr Ers Abt aucunReggentin1916
17 Ulanen Rgt / 2 Res Laz Oschatz aucunScholze1916
172 Arm Batl aucunKrämer1916
172 JR aucunHoese1916
173 JR aucunanonyme1878
173 JR aucunanonyme1878
173 JR aucunWüst1915
174 JR aucunanonyme1878
175 Fuhrp. Kol. aucunKächele1915
175 JR aucunanonyme1878
176 JR aucunBuschow1915
18 FAR 544 LMKWruck1916
18 FAR sFH aucunanonyme1878
18 Fuss AR 91 Batl ?Panzer1915
18 Pi batl aucunAmbrasas1916
18 Pi Batl aucunKostny1916
18 Pi Ers Btl aucunHoffmann1916
18 Res FAR aucunanonyme1878
18 Res Fuss AR aucunanonyme1878
188 JR aucunanonyme1878
189 JR aucunPlaque vierge1878
19 JR aucunStreck ?1915
19 Pi R 30 Pio BatlDammer1915
19 Pi Rgt aucunLange1915
2 Bay EJR aucunKlein1878
2 Bay JR aucunThäter1915
2 Bay JR aucunEngleder1915
2 Bay Res Fuss AR aucunanonyme1878
2 bay RJR aucunPlaque vierge1878
2 Bay Tr Btl - San Kp aucunanonyme1878
2 Eisb Rgt aucunBouhs1915
2 Ers Pi Batl aucunSteinmann1915
2 FAR 48 RFAR / 52 RFARDaseler1915
2 Fuss AR aucunChampka (?)1916
2 Fuss AR aucunDettborn1915
2 Garde Art R aucunBaumbach1916
2 Garde Fuss AR aucun?1916
2 Garde Gren R aucunWeber1916
2 GGR aucunBredow1878
2 GRzF aucunDronia1878
2 GRzF aucunKutzner1915
2 GRzF aucunSeeger1915
2 Jäg zu Pf aucunSchlott1915
2 Luftsch Batl aucunFunke1916
2 P K II A K aucunanonyme1878
2 Pion Batl aucun?1915
2 RE(J)R aucunanonyme1878
2 REJR aucunSchaumkel1878
2 REJR aucunanonyme1878
2 REJR aucunanonyme1878
2 Res Flak Ers Abt Freiburg aucunLipschmitz1916
2 Res Hus Schtz R aucunKampe1916
2 Ulanen Rgt aucunHartmann1915
20 Bay JR 20 Bay JRRackel1915
20 Bay JR aucunanonyme1878
20 JR aucunanonyme1878
20 LJR aucunanonyme1916
20 P B aucunanonyme1878
20 Pi Batl 6 Minw BatlKrämer1916
20 Pi Batl aucunanonyme1878
20 Pi Batl aucunSchlüter1915
20 Pi Regt aucunanonyme1878
20 Res Jäg Batl aucunOberheide1878
20 Ulan R aucunTessin1878
201 RJR aucunanonyme1878
205 FAR 25 FARKnapp1916
205 FAR (LMK) aucunanonyme1915
21 Ers Pio Btl 4 Pi BatlLenz1916
217 RJR 217 Wirtsch. Kp.Küster1916
219 RJR 17 JRSchmitt1878
22 LJR aucunDziuk1916
22 Pion Batl aucun?1915
22 Pion Batl 8 Minw BatlWeiss1916
22 Res FAR aucunHergt1916
23 Bay RJR aucunanonyme1878
23 RJR aucunanonyme1878
23 RJR aucunanonyme1878
235 RJR aucunanonyme1878
236 RJR aucunThamer1916
238 RIR, MGK aucunKöhnen1915
238 RJR / MGK aucunanonyme1878
24 Bay JR aucunanonyme1878
24 Bay JR MGK aucunAmberg1915
24 FAR aucunKoryzirz1916
24 FAR aucunKagel1915
24 JR aucunPirslat1915
245 RJR aucunAnonyme1915
248 RJR aucunBerle1916
248 RJR aucunFreudenmann1916
25 LJR aucunanonyme1878
25 LJR aucunKremer1915
25 LJR aucunFriedrich1915
25 LJR aucunDietz1916
25 LJR / MGK aucunanonyme1915
25 Pi Rgt aucunLüdwig1915
258 RJR aucunMehren1915
26 LJR aucunHöllnack1915
26 Pi Ers Batl aucunPrzykutta1916
26 RJR 13 LBEBTrobisch1915
27 FAR aucunanonyme1878
27 FAR / L Mun Kol aucunanonyme1878
27 Jnf Division aucunMarschtaler (von)1878
27 LJR aucunKleinow1916
27 Pion Batl 52 MWKSchwenzfeger1916
27 SMW Abt aucunKirchhoff1878
28 EJR MGZ aucunanonyme1878
28 JR aucunanonyme1878
28 JR (2 RH) aucunanonyme1878
28 Pi Ers Batl aucunFrackowiak1915
28 Pi Ers Batl aucunillisible1915
282 FL A A aucunanonyme1878
29 BEB aucunanonyme1878
29 FAR 65 FARanonyme1878
29 FAR 65 FARanonyme1878
29 FAR aucunHahh1915
29 JR 8 Ers DivCharles1915
29 JR aucunJacobs1915
29 Pion Regt aucunanonyme1915
3 bay BEB aucunPlaque vierge1878
3 bay BEB aucunanonyme1878
3 Bay Fuss AR aucunanonyme1878
3 Bay JR 2 Bay JRBerktold1916
3 Bay RJR aucunanonyme1878
3 Fsp Ers abt aucunHeini1915
3 Fuss AR 94 Fuss ARWurm1916
3 Fuss AR 86 Fuss Art BatlBartlewski1915
3 Garde Gren Rgt 443 JRBecker1916
3 Gren R / Radf. Komp. aucunKeil1916
3 GRzF 53 RJRWielinski1878
3 GRzF aucunTabbert1916
3 GRzF aucunSeifert1915
3 Jäg Ers Batl aucunHoese1915
3 Ldw EJR aucunRiess1915
3 Luftsch Ers Abt aucunMausbach1915
3 Pi B aucunPlus visible1915
3 RJR aucunBethe (Leutnant)1915
30 JR aucunanonyme1878
30 JR aucunanonyme1878
30 JR aucunanonyme1878
30 JR aucunSchmitt1915
30 RJR 173 JRGeise1915
30 RJR aucunHabermann1916
31 Bay JR aucunHofmann1878
31 BEB aucunNelius1878
31 BEB aucunanonyme1878
31 BEB aucunanonyme1878
31 BEB aucunanonyme1878
31 JR aucunSchumacher1915
31 LJR aucunIllisible1916
31 RJR aucunSeelmann1916
313 Min Werf Komp aucunWiefel1916
32 JR aucunStäger1915
32 JR 1 RJRWinkler1916
333 Pi Mineur Komp aucunIllisible1916
34 Füs R 211 RJRWeis1916
349 LJR aucunOymann1915
349 LJR aucunSchneider1916
35 FAR aucunanonyme1878
35 Füs R aucunWuhrmann1916
35 Pi Batl aucunOsswald1916
363 JR aucunanonyme1878
363 JR aucunanonyme1878
363 JR aucunEmrich1915
364 JR aucunanonyme1878
365 JR / MGK aucunJansen1915
37 LBEB 71 LJR / 94 LJRKäufer1916
37 RJR aucun1878
370 JR aucunSchling1915
370 JR aucunSchepers (Feldwebel)1915
38 FAR aucunJelinski1917
39 Füs R 65 Arm BatlHerbert1915
39 Füs R aucunOttersba1915
39 Füsl R 16 RJRRickrath1915
4 Bay JR 8 Bay Arm BtlGrosch1915
4 bay RJR aucunanonyme1878
4 bay RJR aucunanonyme1878
4 Fuss AR Besp. Abt.Brack1916
4 Gard TR Ers Abt FL aucunSürken1916
4 Garde Gren R aucunKufahl1916
4 Gren R 1 RJRFischer1915
4 GRzF aucunRecht1915
4 Luftsch Ers Abt 10 Fd Luftsch AbtLangerwisch1916
4 Pi Batl, MW Ers K aucunPoppei1916
4 Pi Ers Batl aucunBlockwitz1916
40 FAR / 1 Art. Mun. Kol. 52 JD aucunKuhl1915
40 Füs R 249 RJRPhilippin1916
40 Füs R aucunSpark1915
40 LJR, 1 MGK aucun?1916
40 MGZ aucunanonyme1878
40 RJR aucunKrüger1916
40 RJR 112 JRKäfer1916
405 JR (MGK) aucunMoschka1916
409 LMW komp aucunanonyme1878
41 JR 1 RJRSteiger1916
412 Pion Mineur Kp aucun?1916
42 FAR aucunClaubasik1915
42 FAR aucunanonyme1878
42 Strassen baukompagnie aucunanonyme1878
43 FAR 113 Art Mun KolSchadow1915
43 RBEB aucunanonyme1878
43 RBEB aucunanonyme1878
44 FAR aucunServe1915
44 FAR aucunThons1916
456 JR (MGK) aucunSchneider1916
46 FAR aucunEhlers1915
46 LJR 47 LJRReichert1915
463 JR aucunDe Jonge1916
47 Ers Abt FAR aucunanonyme1878
47 FAR aucunanonyme1878
471 JR aucunKortmann1916
473 JR aucunEul.1916
48 JR aucunanonyme1878
49 FAR aucunHertkorn1915
49 FAR aucunMaier1916
5 Bay Arm Batl aucunanonyme1878
5 Bay EJR aucunRettinger1916
5 Bay EJR aucunMenk1916
5 Bay EJR 2 MGK aucunJahn1916
5 Bay FAR aucunSerr1916
5 Bay FAR 11 Bay RFARVölkel1916
5 Bay FAR / Fahr Batt aucunRichter1916
5 E Pi B aucunRynek1916
5 Ers Pion Batl aucunKleine1916
5 FAR aucunDopirala1916
5 GR aucunMüller1915
5 Kav Pi Abt aucunWohlert1916
5 Kav Pio Abt aucunNowak1916
5 Kür R 5 Kür RgtKlarowski1916
5 MW Ers Batl aucunNöth1916
5 Pi Batl aucunLohs1916
5 Pi Batl aucunGärtner1915
5 Pion Batl aucunAnchzejewsky1915
5 Res Hus aucunanonyme1878
50 FAR 21 FARWeingärtner1915
51 gem. Ers. Brig. 120 RJRAnonyme1878
51 JR aucunKirmse1915
52 BEB 120 RJRanonyme1878
52 EJR aucunanonyme1878
52 LJR 350 LJRBirkholz1915
52 RFAR aucunanonyme1878
53 BEB aucunanonyme1878
53 FAR aucunAdermann1916
53 RJR aucunNisi1916
53 RJR aucunLuhm1916
53 RJR (MGK) aucunScheller1916
54 BEB aucunanonyme1878
54 BEB aucunanonyme1878
54 BEB aucunEnsle1878
54 BEB aucunVolz1878
55 FAR aucunanonyme1878
55 FAR 95 FARKukka1915
55 LJR 56 LJREstermann1915
55 LJR 56 LJRFrank1915
55 LJR aucunNeskes1915
55 LJR 9 BEBLange1915
55 LJR 382 LJRGrüger1915
55 LJR 26 (?) LBEBBrauers1915
56 JR 193 JRSodkuhn1916
56 JR aucunanonyme1878
56 LJR 110 LJRanonyme1878
57 JR 63 Arm BatlNellesen1915
57 JR 370 JRBeck1915
57 JR, EB 56 LJRSchafer1915
57 RJR aucunanonyme1878
57 RJR aucunanonyme1915
57 RJR aucunanonyme1878
58 FAR aucunSchulz1916
6 Bay FAR 9 Bay Arm BatlGrotz1916
6 Bay Ldst Pio K aucunTeufel1916
6 Bayer FAR aucunZirkelbach (Leutnant)1878
6 FAR aucunBeÿer1915
6 FAR (F.Mun.Kol) aucunanonyme1878
6 Garde BEB aucunanonyme1878
6 Garde JR 5 Ldw Div, FRDKrüger1915
6 LJR aucunGräper1915
6 MW Ers Batl aucunNohan1916
6 Pi Batl aucunHerrmann1915
6 Pi Batl aucunNotzon1915
6 RJR 7 RJRDoil1915
607 Ldst JR aucunWasserfuhr1916
61 JR aucunZibell1915
61 RJR aucunBinhaus1916
62 FAR aucunSander1915
62 JR aucunanonyme1869
63 Arm Batl aucunanonyme1917
63 Arm Batl aucunanonyme1878
63 JR 272 RJRFörtsch1916
64 A.L.M.K. aucunanonyme1878
64 JR aucunanonyme1878
64 JR aucun?1915
64 JR aucunanonyme1878
65 FAR aucunanonyme1878
65 FAR aucunUebele1915
65 JR 238 RJRMahler1915
65 JR EMGK 4 DGGNBruchmann1915
65 JR 8 Ers DivSchwarz1915
65 LJR aucunanonyme1878
65 LJR aucunKamphausen1915
65 RJR aucunanonyme1878
65 RJR aucunanonyme1878
66 FAR aucunMavors1878
66 JR 2 RJRMust1915
67 JR aucunFalke ?1915
68 F FL A aucunanonyme1878
69 FAR 70 FARBusch1915
69 JR aucunanonyme1878
69 JR aucunanonyme1878
7 Bay FAR Jnf Mun KolMader1915
7 Bay JR aucunanonyme1878
7 Bay Ldw JR 5 Bay EJRWolf.1916
7 Ers Pi Batl aucunGoebel1916
7 Jäg Batl aucunGoebel1916
7 Nachr Ers Abt aucunLala1916
7 RFMGA aucunMerten1878
7 Tel Batl (Fkr Ers Kp) aucunGöriner1916
70 JR aucunKussler1878
71 JR aucunSchneider1915
71 RJR aucunanonyme1878
71 RJR aucunSasse1915
72 FAR aucunanonyme1878
72 FAR aucunPopp1916
72 LJR 386 LJRBinde1916
72 RJR aucunPetzold1915
72 RJR aucunanonyme1878
73 LJR 7 LJRMeyer1915
73 S M W Abt aucunanonyme1878
74 JR 62 JRWulf1915
74 RJR aucunanonyme1878
74 RJR aucunanonyme1878
75 JR aucunBischoff1878
75 JR aucunKnödel / Schmidt1916
75 JR aucunHeere1915
75 RJR aucunSlotosch1916
76 FAR 265 FARHeussler1916
76 JR aucunBuckman1916
76 RJR GG Brussel, EMGKMeyer1915
76 RJR 116(?) RJRPriegnitz1915
77 JR aucunFlebbe1915
8 Bay CH R aucunanonyme1915
8 Bay Chev Rgt 9 Bay Fuss Art BatlKarc1916
8 Bay Fd AR aucunMeier1915
8 Ers Div aucunTarnowski1878
8 FAR aucunanonyme1878
8 Feld Flieger Abt aucunTrammnitz1878
8 Flg Ers Abt 223 Art Flg AbtBonkat1915
8 GD Feld PI KP aucunanonyme1878
8 Kraft Batl aucunEckert1916
8 LGR 396 JRMaibaum1915
8 Tr Ers Abt 258 JR?1915
80 BEB aucunSchomer1878
80 Füs R aucunStahlherber1916
80 Füs Rgt aucunJanson1915
80 JR / 2 MGK aucunSchei1878
81 FAR aucunanonyme1878
81 LJR 81 LJRBecker1915
81 RJR aucunKnebel1916
82 JR aucunSchamberger1915
82 JR aucunLöchner1915
82 JR 167 JRTill1915
82 RJR 1 RJRGerresheim1915
83 JR aucunWalther1916
83 RJR 1 RJRLeimbach1915
84 JR aucunKehlet1915
84 LJR 86 LJRMeyerhuber1915
85 JR aucunPusch1916
85 JR aucunRudolph1916
85 JR 410 JRBrügmann1915
85 LJR aucunWeber1878
86 BEB aucunanonyme1878
86 BEB aucunanonyme1878
86 BEB aucunanonyme1878
86 Füs JR aucunJacobsen1915
86 Füs R aucunKieling1916
86 Inf Brig aucunanonyme1878
86 RJR aucunStammerjoha (?)1915
86 RJR aucunTönges1916
87 JR aucunWillert1916
88 JR aucunanonyme1916
88 JR aucunHartmann1915
89 Gren R 130 RJRDahlenbwig1915
89 Gren Rgt aucunPlambeck1915
9 Bay JR aucunGrimm1916
9 Ers Pi Batl aucunSchulze1915
9 F Mun Kol aucunanonyme1878
9 FAR aucunMeyer1916
9 Fuss AR aucunWeiler1916
9 Jäg Ers Batl aucunStoltenberg1915
9 Jäg R zu PF aucun?1916
9 LBEB aucunanonyme1878
9 MGA aucunKöpke1915
9 Tr. Abt. aucunStance1915
90 Füs R aucunRosebrock1915
91 JR 259 RJRKoch1916
92 JR 73 RJRAhrenberg1915
92 RJR aucunanonyme1878
94 FAR aucunanonyme1878
94 JR aucunStolle1915
94 JR 1 RJRThöne1915
95 JR LJB EisenachWeissbarth1916
96 JR 1 RJRRuck1915
97 JR aucunSchneider1915
98 RJR aucunanonyme1878
? aucunLorenz1878
bay 2 Tr Ers Abt 23 Bay San KpHammer1916
Bay Minw Abt aucunKindersberger1915
Bay Minw Kp aucunanonyme1915
bay res FD A.B. aucunanonyme1878
DGG Belgium, 1 MGK 1 GR, 1 MGKThimm1915
Eisb R aucunKriens1915
EMGK 11 AK 56 LJR, MGKKiessling1915
EMGK 7 AK aucunillisible1916
EMGK XIX AK Kav Sch R, MGKMüller1915
EMGK XVI AK aucunanonyme1878
Ers FMGA Metz aucunIllisible1915
Ers FMGA XX AK 365 JR, MGKBruckmann1878
Ers FMGK Metz aucun?1916
Ers FMGK Metz aucunSchwanke1916
Ers FMGK Metz aucunCzarnecky1916
Ers FMGK Strassburg LJB EisenachTinnefeld1916
Ers Geb MGA aucunWeidner1916
Ers Kav Masch Abt 2 Dr R, 2 Masch EskKöpke1916
Ers Masch XX AK aucunPortenseigen1915
Ers MGK 1 Bay 1 AK aucunMeggle1915
Ers MGK 1 GG Brussel aucun?1915
Ers MGK 1 III AK aucunSchmidt1916
Ers MGK 10 XXI AK aucunHeseler1916
Ers MGK 16 AK aucunNeumann1916
Ers MGK 2 Bay AK aucunFunk1916
Ers MGK 3 XIII AK 120 LJR, 2 MGKReindl1916
Ers MGK 4 I Bay AK aucunMuck1915
Ers MGK 4 XIII AK 123 LJR, 2 MGKMägerle1916
Ers MGK Bay I AK aucunGohsner1916
Ers MGK Belgien 251 Geb MGAHofmann1916
Ers MGK Garde Korps aucunPütz1916
Ers MGK XVIII AK aucunanonyme1878
F E Abt 8 / FLG Abt Art 223 aucunSchneider1916
FMGA 12 aucunTramsen (Hauptman)1878
FMGA 13 aucunanonyme1878
FMGA 28 ID 109 Leib JREdelmann1915
FMGK 4 VII AK 67 RJR 2 MGKSchmidt1916
Garde Pionier Batl M W TruppNagels1916
Geb Jnf Ers Batl I. BAK aucunGraf1915
Geb Jnf Ers Batl I. BAK aucunSchapfl1915
GEW WG aucunanonyme1915
GMGA aucunReinhardt1916
Kdr D Ers M.G. Trupp 8 AK aucunWiese1915
L M G aucunGrönhagen1878
Ldst 1 JEB XVIII AK aucunKoch1915
Ldst Batl Torgau aucunVeit1915
Ldst Btl 1 Dresden XII.1.3 aucunHeinrich1916
Ldst Btl Döbeln aucunMörl1916
Ldst Ers Batl Erfurt / LJB Eisenach aucunillisible1916
Ldst Ers Btl Erfurt LJB EisenachEckardt1916
Ldst J Ausbild Btl VII Ldst J Batl MünsterDougs1916
Ldst J btl 2 VII AK aucunHoltmann (?)1916
Ldst JAB VII 34 aucunillisible1916
Ldst JB 13 Kempten, 2 MGK aucunSchleich1917
Ldst JB 2 Flensburg aucunLohrentz1915
Ldst JB 2 Flensburg aucunGipp1915
Ldst JB 3 XVIII 13 353 JRSchneider1915
Ldst JB Paderborn 7/80 aucunRohm1915
Ldst JB Trier 29, 2 MGK aucunHeckler1916
Ldst JEB 10 Magdeburg aucunMorenbrod1917
Ldst JEB 13/22 Ldst JB 13/10Lüke1915
Ldst JEB 3 Saint Avold aucunWinter1916
Ldst JEB VII 39 aucunSteltjes1916
Ldst JEB XIII 21 aucunWurst1916
Ldst JEB XVIII 38 aucunGoldschmidt1915
Ldst Jnf Batl 27 XIX AK aucunMaier1916
Ldst Jnf Batl Guben aucunDohrmann1916
Ldst Jnf Btl 2 Augsburg aucunPlaque vierge1878
Ldst Jnf Ers Batl 15 60 RJRWichmann1916
Lehr JR aucunDollnik1915
LJB Eisenach aucunanonyme1878
LJB Eisenach aucunanonyme1878
MGK Garde Korp 1 GRzFMiddelkötter1916
MGSs 16 90 RJR, 3 MGKKowarski1915
MGSs 3 ? aucun?1915
MGSs 61 Abt aucunBrach1916
MGSs Abt 76 aucunMarkin1916
MGSs Trupp 116 aucunClosset1915
MGSs Trupp 155 MGSs Abt 32Neurohr1915
Mun Kol 26 R Fuss AR 26 aucunanonyme1915
MWB XV aucunDegener1916
MWB XV AK aucunRöhr1916
P.E. G.M.G.A. aucunPlus lisible1915
RJR 93 2 GRRMager1915
RJR ? aucunRühlemann1916
Str Bau Jnsp AA v Strantz aucunanonyme1878
Sturm Bataillon "Rohr" aucunHexeis1915
Sächs Res Ulan S Regt aucunHermann1916
Wirtsch. Kp. 217 21 Pi BBeleke1878
Württ Geb Batl aucunFreitag1915
Württ Geb Batl aucunPonader1916
Plaque modèle 1916 appartenant à Julius Walther
Plaque d'identite Régiment d'affectation:
83 JR issu de Hesse électorale
(XI AK)

Ville:
Kühndorf Krs …

Né le:
2. 4. 79.

 
 
 
Collection Killer2lamor

 
Inscriptions sur la plaque:
JULIUS WALTHER
KÜHNDORF KRS […]
2. 4. 1879. […]
J. R. 83


Jnfanterie Regiment 83
(83e régiment d'infanterie)

Ce régiment est le Infanterie-Regiment von Wittich (3. Kurhessisches) Nr.83 créé en 1813.